Politica de mediu

Withers Fruit Farm LTD

Implementarea strategică

Politica de mediu se aplică tuturor aspectelor activității noastre. Este luată în considerare în planul nostru integrat de gestionare a fermelor.

Toți managerii și supraveghetorii promovează și implementează o abordare pozitivă a sustenabilității care are la bază această politică de mediu.

Proprietarul fermei este responsabil să se asigure că politica de mediu este comunicată întregului personal și că conștientizarea acestei politici face parte din toate activitățile de pregătire a personalului.

Proprietarul fermei este responsabil de monitorizarea și revizuirea periodică a politicii de mediu, astfel încât să rămână relevantă, actualizată și utilizată în întreaga fermă.

LEGISLAȚIE

Codurile de bune practici agricole pentru protecția aerului, apei și solului oferă îndrumări practice care să vă ajute să evitați poluarea și să protejați solul ca o resursă valoroasă.

Obiective și ținte

Obiectivele și țintele sunt stabilite pentru a preveni poluarea și a atenua impactul semnificativ asupra mediului .

Noi:

 • Integrăm considerarea preocupărilor și impactului asupra mediului în toate deciziile și activitățile noastre
 • Promovăm conștientizarea mediului în rândul angajaților noștri și încurajează-i să lucreze într-o manieră responsabilă cu mediul
 • Instruim și educăm și informăm angajații noștri despre problemele de mediu care le pot afecta munca
 • Reducem utilizarea resurselor naturale precum energia și apa
 • Reutilizăm resursele ori de câte ori este posibil, în loc să le eliminăm
 • Încurajăm utilizarea materialelor reciclate și a inițiativelor de reciclare
 • Eliminăm sau minimizăm degajările corespunzătoare de poluare pentru mediu (aer, sol și apă)
 • Evităm utilizarea inutilă a materialelor și produselor periculoase, căutăm înlocuiri atunci când este posibil și luăm toate măsurile responsabile pentru protejarea sănătății umane și a mediului atunci când aceste materiale trebuie utilizate, depozitate și eliminate
 • Cumpărăm și utilizăm în mod corespunzător produse responsabile pentru mediu
 • În cazul în care este impus de legislație sau în cazul în care există riscuri semnificative pentru sănătate, siguranță sau mediu, dezvoltăm și menținem programe adecvate de urgență și deversare
 • Comunicăm angajamentul nostru de mediu față de clienți și public și îi încurajăm să-l susțină
 • Ne străduim să ne îmbunătățim continuu performanțele de mediu și să reducem la minimum impactul social și pagubele activităților noastre, revizuind anual politica noastră de mediu în lumina activităților noastre actuale și viitoare planificate.
 • Ori de câte ori este posibil, opțiunile durabile vor fi favorizate în cadrul achizițiilor, furnizorilor de aprovizionare și contractării, cum ar fi: alegerea furnizorilor locali, opțiuni ecologice, mărfuri reciclate, produse cu poluare scăzută.

Semnătura persoanei responsabile de politică:

Numele în clarSemnăturăPoziţie
G. Leeds Director General

Personalul responsabil pentru integrarea acestei politici de mediu în exploatarea de zi cu zi a Withers Farm:

Numele în clarSemnăturăPoziţie
J.Cale Controlor financiar
S.Rixon Ofițer financiar
L.Davies Ofițer resurse umane
M.Stefanescu Manager de recoltare
S.Stoyanov Director de operațiuni
A.Zenihovs Director Tehnic
P.Popov Manager tunel
T.Natcheva Supraveghetor de gospodărie
R.Neshev Asistent de recoltare
V.Tsankov Director de cazare
L.Omusoru Tehnician de cultură
V.Voitkevics Supraveghetorul utilajelor
L.Shotov Tehnician de irigare

Data de revizuire:

This post is also available in: Bulgară Engleză Rusă